top of page
עונת אימונים 2020-2021
3 קבוצות חדשות יוצאות לדרך:
קבוצת בוגרים בהרצליה
קבוצת ילדים בהרצליה
וקבוצת בוגרים בגבעתיים
קבוצת בוגרים 180 חדשה בהרצליה 2020.png
קבוצת בוגרים חדשה של 180 בגבעתיים.png
קבוצת ילדים 180 חדשה בהרצליה 2020.png
bottom of page