top of page

קבוצות הבוגרים של 180°

קבוצת ריצה לבוגרים של 180°
בגני יהושע, תל אביב-יפו
קבוצת הליכה לבוגרים של 180° במרכז תל אביב
קבוצת הליכה לבוגרים של 180°
בגני יהושע, תל אביב-יפו

הקבוצה משלבת מתאמנים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ומתנדבים. 

האימונים משלבים קטעי הליכה, ריצה, תרגילי חיזוק, גמישות וכוח.

אימוני הקבוצה ימי ד' בשעות 18:15-19:30.

מיקום: גני יהושע, פארק הירקון תל אביב

הקבוצה משלבת מתאמנים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ומתנדבים. 

האימונים משלבים קטעי הליכה, ריצה, תרגילי חיזוק, גמישות וכוח.

אימוני הקבוצה ימי א' בשעות 18:30-19:45.

מיקום: מתחם בזל, תל אביב

הקבוצה משלבת מתאמנים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ומתנדבים. האימונים משלבים אימוני ריצה לרמות שונות של מתאמנים כמו כן, תרגילי חיזוק, גמישות וכוח. אימוני הקבוצה ימי ג' בשעות 18:15-19:30.

מיקום: גני יהושע, פארק הירקון תל אביב

גיא בן דור
bottom of page