top of page

180° בחינוך

גיא בן דור

180° בחינוך היא תכנית העצמה ושילוב חברתי, אשר נבנתה במיוחד לתלמידי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. מטרת התכנית הוא ליצור חיבור בין ילדים, נוער ובוגרים, ממסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל, באמצעות פעילות ספורטיבית משותפת.

מדובר בתכנית תהליכית, הנפרסת על פני שנת הלימודים כולה, במסגרתה מתקיימים מפגשים שמטרתם להעניק לתלמידים ערכים וידע במגוון נושאים, אשר מבוססים על התנסות מעשית ותקשורת בלתי אמצעית.

bottom of page