לתרומה

תרומתכם תסייע לנו להמשיך לפתח ולקדם את הפעילות ולסייע לעוד ילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלות לשלב את הפעילות הספורטיבית בחייהם, ולהשתלב בחברה
באמצעות הספורט.
עם השלמת תרומתכם, תישלח אליכם חשבונית מס כחוק.
יצוין כי מאה ושמונים מעלות אינה נחשבת למלכ"ר רשום. 
אנו מודים לכם על תרומתכם!